Algemene Leden Vergadering 17 november   |    8 - nov - 2023

     

              ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V. WESTFRIEZEN

                        Vrijdag 17 november 2023, AANVANG 20:30 UUR

                                                          A G E N D A

1.       Opening en mededelingen voorzitter.
2.       Notulen algemene ledenvergadering 18 november 2022.
3.       Jaarverslagen Algemeen bestuur, Sponsor Commissie en Senioren Bestuur
4.       Jaarverslag penningmeester.
5.       Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie, aftredend Marcel Vlaar. 

                                           PAUZE

6.       Jaarverslagen Handbal Bestuur, Jeugd Bestuur, Technische Commissie en Kantine Commissie
7.       Samenstelling Algemeen Bestuur
          Aftredend volgens rooster:
-  Voorzitter Algemeen Bestuur: Patrick Besseling (herkiesbaar)
-  Voorzitter Jeugd Bestuur: Vincent Bijl (niet herkiesbaar).
              Het bestuur stelt voor Ton Huisman te benoemen. *
-  Voorzitter Sponsorcommissie: vacant.
              Het bestuur stelt voor Tanja Pronk te benoemen. *
          Samenstelling afdelingsbesturen wordt door de diverse afdelingen mee gedeeld.     
8.       Bekendmaking “Parel van Westfriezen”.
9.       Rondvraag.
10.   Sluiting.

* Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend