AFGELASTINGEN PROTOCOL VOETBAL

Protocol afkeuren van de velden gedurende winterperiode en overige weersomstandigheden

Inleiding

SV Westfriezen heeft voor het keuren van haar kunstgrasvelden een protocol opgesteld hoe te handelen bij weersomstandigheden die het bespelen van de velden onmogelijk maken. Dit protocol is door het Algemeen Bestuur vastgesteld en dient ten alle tijden als onderbouwing voor het (af)keuren van de velden. 

Algemeen

  1. De velden van de SV Westfriezen kunnen alleen worden gekeurd door de daartoe door het bestuur aangewezen personen welke hierna met (consul) worden aangeduid.
  2. Indien de velden zijn afgekeurd is het complex gesloten en zijn de velden verboden terrein. Dit wordt duidelijk aangegeven door een verbodsbord dat zichtbaar is opgehangen aan de gesloten poort.
  3. Afkeuring van de velden zal altijd meteen worden medegedeeld aan de aangewezen bestuursdiensten, die direct via sportlink of wedstrijdzaken app een afgelasting invoeren, die dan op de website zichtbaar zullen zijn. De terreindienst zal op haar beurt de afgekeurde wedstrijden schrappen in het mededelingenkastje en in samenwerking met de (consul) de betreffende instanties/personen inlichten: de scheidsrechters, de wedstrijdsecretariaten en eventueel de dienstdoende kantineploeg.
  4. Er zal nooit worden teruggekomen op een genomen besluit om velden al dan niet (af) te keuren voor een bepaald dagdeel. (zie dagdeelschema hieronder).

Weersomstandigheden
Omdat er diverse weersomstandigheden debet kunnen zijn aan het afgelasten van de wedstrijden is hieronder een richtlijn opgesteld over de manier waarop en de reden waarom de velden kan/moeten worden(af)gekeurd. 

Rijp

Rijp ontstaat bij temperaturen onder de “0” graden Celsius door de overgang van waterdamp in ijs. Door rijp kunnen de velden glad worden. Tevens kan rijp zeer schadelijk voor de velden zijn.  

Sneeuw

Indien de velden zijn besneeuwd is het verboden de velden te betreden. Dit heeft meerdere redenen. Ten eerste zorgt de sneeuw voor een natuurlijke beschermlaag van de kunstgras vezels en de infill kurk vezels. Als men de velden toch bij sneeuw betreedt zal de toplaag afbreken en kan hierdoor onherstelbaar worden beschadigd.
Tevens duurt bij betreding van de velden bij sneeuw het ontdooiproces aanzienlijk langer. Het is hierom dat betreding van de velden bij sneeuw verboden is. Bij sneeuwval tijdens een wedstrijd is het de verantwoording van de scheidsrechter i.o.m. de aanvoerders om tot afgelasting over te gaan. Denk hierbij vooral aan de zichtbaarheid van de lijnen. 

Vorst

Bij incidentele droge vorst kunnen de velden tot -4 nog steeds bespeeld worden. Bij langdurige vorst die in de grond zit bevriest de gehele toplaag, door toch de velden te betreden zal hetzelfde gebeuren als bij sneeuw. De toplaag raakt hierdoor zo beschadigd dat dit niet ten goede komt van de kunstgrasmat. Tevens is de toplaag glad waardoor je niet verantwoord kunt voetballen. 

(Stort)regen

Door hevige (stort)regen kan het gebeuren dat het drainagesysteem het regenwater niet kan verwerken. Hierdoor ontstaan er plassen op het kunstgras. Dit soort oorzaken is niet tot moeilijk van te voren in te schatten.
Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid op zaterdag en zondag bij het dienstdoend TC/Bestuurslid en bij de scheidsrechters die de aanvoerders informeren. Praktijk geeft aan dat het overtollige water binnen 10 tot 15 minuten weg is. Onderbreking volgens KNVB regels van max. 30 minuten. 

Bliksem

Bij bliksem is het noodzaak om onmiddellijk de velden te verlaten en naar de kleedkamers te gaan.

Afgelasting voor competitie op zaterdag en op zondag.

Indien geen afgelasting dor de KNVB voor de bestaande categorieën plaats vindt, geldt de volgende individuele club regeling.
Het hieronder genoemde tijdschema zal zoveel mogelijk worden aangehouden. Ook worden de wedstrijden niet per stuk afgelast maar wordt de speeldag, in dagdelen verdeeld, te weten:
Ochtendprogramma vanaf 09.00 uur – 11.45 uur
Middagprogramma vanaf 11.45 uur – sluit  

Dit geldt voor alle wedstrijden in de B-categorie. Wedstrijden in de A-categorie(Sen 1+2+3 , JO19-1,JO17-1, worden bij gedeeltelijke afkeuring apart bekeken. Publicatie vindt z.s.m. plaats via voetbal.nl en wedstrijdzaken app en worden dan automatisch op de website zichtbaar in het betreffende programma.

Trainingen

Afgelastingen van de trainingen wordt in eerste aanleg beslist door een daartoe aangewezen bestuurslid van SV Westfriezen. Indien weersomstandigheden en/of de toestand van de velden daartoe aanleiding geeft, is dat altijd bindend. Voor andere redenen zal dit gebeuren in overleg met de clubtrainers en/of de trainingscoördinatoren jeugd van SV Westfriezen. 

Communicatie

In alle bovengenoemde gevallen zal zo snel mogelijk ook via de website en KNVB app (voetbal.nl) worden gecommuniceerd. 

Tot slot

Als de velden worden afgekeurd zal de afkeuring duren totdat de (consul) besluit om de velden weer vrij te geven om te mogen betreden.
Algemeen Bestuur SV Westfriezen, december 2008/aangepast 2019/2022

Deel deze pagina:     

laatste nieuwsnieuws icoon

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend