UPDATE NIEUWSBRIEF i.v.m. maatregelen per 27 juli 2020   |    5 - aug - 2020

                  UPDATE NIEUWSBRIEF JUNI 2020 (per 27 juli 2020)

Door de toenemende gevallen van Corona besmetting heeft het bestuur van S.V. Westfriezen besloten dat de beperkende maatregelen die tot augustus 2020 van kracht waren in ieder geval te verlengen tot en met  zondag 16 augustus 2020.
Omdat er ook al een aantal oefenwedstrijden zijn vastgesteld zijn hierop een aantal aanpassingen gemaakt.

Het bestuur wijst er met nadruk op dat trainers/begeleiders bij deze wedstrijden een eigen verantwoordelijkheid dragen bij het naleven van onderstaande maatregelen.

                                           Trainingen
Voor trainingen blijft gelden: geen gebruik van kleedkamers en douches

                     Wedstrijden voor spelers t/m 18 jaar

Voor geplande jeugd oefenwedstrijden (mits gemeld) geldt het volgende:
Spelers kunnen gebruik maken van een toegewezen kleedkamer, waarbij voor het douchen het volgende geldt: 2 personen tegelijk en kruislings gebruik maken van de douches.
Trainer begeleider zorgt ook voor informatie richting tegenstanders en regelt zelf een scheidsrechter en betrokken afdelings bestuur zorgt voor toezicht en terreindienst.
Kantine blijft gesloten

                            Spelers van 19 jaar en ouder:
Voor geplande oefenwedstrijden (mits gemeld) geldt het volgende:
Indien beschikbaar kunnen twee kleedkamers toegewezen worden om zo de 1,5 meter regel te respecteren. Indien die niet voldoende beschikbaar zijn dan dient het team zich in tweeën te splitsen en zo de 1,5 regel toe te passen. 
Gebruik van douches: 2 personen tegelijk en kruislings gebruik maken van de douches.
Betrokken afdelingsbestuur zorgt voor informatie aan betrokkenen, terreindienst en scheidsrechter.
Bij wijze van proef zal de kantine op donderdag 13 augustus a.s. voor, tijdens en na de wedstrijd geopend  zijn, op de andere dagen t/m 16 augustus blijft de kantine gesloten.

Bestuur S.V. Westfriezen

NIEUWSBRIEF JUNI 2020, ZOMERSEIZOEN 2020

Beste leden, ouders/verzorgers, trainers, vrijwilligers, sponsors, vrienden van WF, supporters en alle betrokken Westfriezen mensen,

Op 24 juni zijn door de regering maatregelen afgekondigd, die het leven zoals we voor Corona gewend waren weer enigszins gaat benaderen. Ook al blijft de 1,5 meter een belangrijke en bepalende rol spelen bij de activiteiten op en rond ons sportcomplex. Alle veranderingen gaan in per 1 juli 2020.


Zoals al eerder is gemeld kunnen trainingen gedurende de maanden juli en augustus doorgang vinden maar wel onder de volgende voorwaarden:
• Teams die gaan trainen doen dat onder begeleiding en verantwoording van eigen trainer/begeleider en zorgen voor goed gedrag en gebruik van de velden
• Kleedkamers en toiletten blijven vooralsnog tot augustus gesloten
• Het A veld  wordt waar mogelijk ontzien om zo de buren ook een rustige zomeravond te gunnen

De voorbereiding op seizoen 2020-2021 begint per 3 augustus 2020 en daarna kunnen in overleg met de betrokken wedstrijdsecretaris ook weer oefen wedstrijden tegen tegenstanders van buiten worden ingepland. 

In de maand juli blijft de kantine gesloten en het gebruik vanaf  augustus zal nader worden gecommuniceerd i.v.m. de strenge regels die gelden bij het gebruik van de kantine.

Met ingang van 1 juli 2020 is het weer toegestaan voor ouders om langs de lijn trainingen te volgen maar wel op de bekende 1,5 meter afstand van elkaar!!

Voor de afdeling handbal gelden dezelfde basisregels en zullen trainers hun teams daarover informeren.

Verder kunnen wij u nog meedelen dat de parkeervoorzieningen in uitvoering en ontwikkeling zijn en als daar definitieve berichten over bekend zijn , zullen wij dat tijdig communiceren.

Voor hen die een welverdiende vakantie tegemoet mogen zien zeggen wij een fijne en gezonde vakantie, maar wel met onderstaande regel.

Blijf gezond, veilig en vriendelijk voor elkaar, …..en houdt afstand.

Met sportieve groet,
Algemeen Bestuur S.V. Westfriezen

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend