WAT DOET U VOOR DE CLUB

VRIJWILLIGER WORDEN BIJ WESTFRIEZEN

Bij de s.v Westfriezen zijn er vele vrijwilligers nodig om de club goed draaiende te houden.
Met een paar uurtjes per jaar zorgt u ervoor, dat de club geolied blijft lopen! Gewoon doen!

We zoeken actief naar vrijwilligers voor:

  1. Kantinedienst op zaterdag en zondag, dit is in dagdelen op te splitsen. Interesse en wilt u er meer van weten, mailen met:  kantinewestfriezen@gmail.com 
  2. Schoonmaakdienst op maandagochtend of op een ander moment in de week, meldt u aan. Interesse en wilt u er meer van weten, mailen met:  kantinewestfriezen@gmail.com
  3. Terreindienst op zaterdag en zondag. Een keer of zes per seizoen gastheer spelen vanuit het wedstrijdsecretariaat, liefst met een maatje. Interesse en wilt u er meer van weten, mailen met:  info@westfriezen.nl

De club zijn we met zijn allen! De club waar we zo trots op zijn en heel veel vanzelfsprekend lijkt. Meldt u aan!

s.v. Westfriezen is u dankbaar!


Onderstaand een opsomming van bijna alle activiteiten van uw vereniging:

Accommodatie
Lid Accommodatie commissie Algemeen onderhoud aan ons complex: timmerwerk, schilderwerk, elektrische werkzaamheden, constructiewerk, bestrating werkzaamheden en alle verder voorkomende klusjes.1 x per week 3 uur, gehele jaar door. Kan in overleg gedeeld worden door meer mensen

Schoonmaken van de kleedkamers maandag Op ons complex hebben we 16 kleedkamers en een aantal ruimtes voor trainers, verzorgers en scheidsrechters die dagelijks worden schoongemaakt. Voor deze werkzaamheden zijn voldoende schoonmaakapparatuur zoals hogedruk- reiniger, waterzuiger en schoonmaakmiddelen aanwezig. Met een ploeg van meerdere personen worden elke maandagochtend van ca. 8.30–10.30, gedurende het voetbal/handbalseizoen, de kleedkamers van vuil tot “spic en span” schoongemaakt. De overige dagen wordt na de trainingen geveegd en geschrobd door tenminste twee personen

Schoonmaken wedstrijdsecretariaat Schoonmaken van het wedstrijdsecretariaat. O.a. vloer, ramen, kitchenette en toilet. Bij toerbeurt, min. 4 x per seizoen

Schoonmaken kantine Het wekelijks op maandag in ploegen van tenminste twee personen, schoonmaken van de keuken, bar en bestuurskamer

Schoonmaken tribune Voor elke thuiswedstrijd, gewoonlijk eens in de veertien dagen, worden de zitbanken van de hoofdtribune en de dug-outs schoon gemaakt, Schoonmaakspullen zijn aanwezig. Voor een ploeg van 2 man neemt één volledige schoonmaaksessie ongeveer 2-3 uur in beslag

Schoonmaken van de reclameborden Rondom ons hoofdveld (A-veld) en B-veld zijn een groot aantal reclameborden geplaatst. Reclameborden die dankzij de adverteerders Westfriezen de nodige inkomsten opleveren. Minimaal tweemaal per jaar worden deze borden schoongemaakt. De eerste maal voor aanvang van het seizoen en daarna halverwege het seizoen. Een hogedrukreiniger en andere schoonmaakspullen zijn aanwezig. Voor een ploeg van 2 man neemt één volledige schoonmaaksessie ongeveer 30 uur in beslag

Zwerfvuil opruimen en afvalbakken ledigen Het ontdoen van ons complex van zwerfvuil en op maandag ledigen van de afvalbakken.. De vereniging stelt hiervoor geschikte materialen ter beschikking. 6 x per seizoen

Bestratingswerkzaamheden Onderhoud aan de bestrating op ons complex. Deze werkzaamheden zullen in overleg, op afroep, plaatsvinden

Krijten van de velden Nadat de veldbelijning is uitgezet dienen de velden wekelijks te worden “bekrijt”. Elke donderdag/vrijdag wordt het C veld en zo nodig het D veld van verse krijtlijnen voorzien

Allerlei veldwerkzaamheden Allerlei noodzakelijke werkzaamheden zijn nodig zoals: het nakijken en eventueel herstellen of vernieuwen van de doelnetten; het opzetten van doelen; het opbergen van achtergelaten hoekvlaggen; etc. etc.
Doorspoelen c.q. ontstoppen van afvoeren Als regel worden tweemaal per jaar alle waterafvoeren / roosters doorgespoeld c.q. ontstopt. Een hogedrukspuit en zijn aanwezig Deze werkzaamheden worden in overleg vastgesteld en nemen voor een ploeg van 2 man per seizoen ongeveer 10 uur in beslag

Snoeien van struikgewas en maaien van groenstroken langs de hekken van de velden Hoewel de afdeling groenvoorziening van de gemeente het merendeel van het snoeiwerk voor haar rekening neemt , doet Westfriezen veel in eigen beheer om alles overzichtelijk te houden. Werkzaamheden houden 1 ochtend in de week in tijdens na- en voorseizoen en 2 dagdelen in het hoogseizoen

Algemeen
Parkwachter Het op iedere werkdag lopen van een sluit- en controle ronde, ’s avond na 22.00 uur

EHBO'er Het op toernooidagen en evenementen verzorgen van een EHBO post. verpleegkundige, gediplomeerd EHBO’er of BHV’er is een pré

Stadion omroeper Het tijdens de thuiswedstrijden van Westfriezen en toernooidagen functioneren als stadion omroeper. U wordt ingewerkt door de huidige stadion omroeper. U dient een duidelijke stem te hebben. Zowel mannen als vrouwen kunnen hier op inschrijven

Beheer

Beheerder teampagina Westfriezen website Het invullen van de teampagina met nieuws, wedstrijdverslagen betreffende een aantal teams van hand of voetbal

Gastvrouw/heer bestuurskamer Tijdens wedstrijden van Westfriezen 1 de aanwezige gasten voorzien van de benodigde eet- en drinkwaren

Beheerder archief Westfriezen Het actief beheren van het verenigingsarchief van Westfriezen. Het verzamelen en archiveren van alle in schrift, geluid en beeldvorm vastgelegde documentatie betreffende de vereniging Westfriezen. Hiervoor is een aparte archiefruimte ter beschikking

Dames

Leider dames-1 .a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, aanstellen van grensrechters (indien deze taak nog vacant is)

Leider meisjes teams O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, aanstellen van grensrechters, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, toezicht kleedkamers

Trainer dames teams Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan damesspeelsters met niveau verbetering als doel

Trainer meisjes teams Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan meisjesspeelsters met niveau verbetering als doel

Beheerder elftalkleding Het wassen van alle teamkleding van een elftal, verzorgen dat teamkleding compleet blijft, uitvoeren van kleine reparaties etc… Iedere beheerder wast de trainingshesjes 1x per jaar. Gehele seizoen

Beheerder teampagina dames of meisjes team Het invullen van de teampagina met nieuws, standen, wedstrijdverslagen etc… betreffende het eigen elftal

Coördinator vrijwilligerstaken dames- en meisjesafdeling Het coördineren van de activiteiten in kader van het vrijwilligersfonds voor de dames- en meisjesafdeling

PR-Functionaris dames- en meisjesafdeling Het coördineren van alle PR activiteiten van de dames en meisjes

Sponsor werver dames- en meisjesafdeling Het actief werven van sponsoren voor Westfriezen dames- en meisjesafdeling

Lid activiteitencommissie Het organiseren van activiteiten voor de dames- en meisjesafdeling ter bevordering van de onderlinge sfeer en saamhorigheid. Voorbeelden zijn het organiseren van een dames- en meisjeskamp als seizoens afsluiting, het jaarlijks thuistoernooi van de meiden, coördineren van de toernooi agenda, kerst en sinterklaas avonden

Keepertrainer dames- meisjes afdeling Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan keepsters met niveau verbetering als doel

Assistentie wedstrijdsecretariaat Het assisteren van het wedstrijdsecretariaat op zondag door de damesafdeling volgens het zondagprotocol van de seniorenafdeling

Kantine

Medewerker kantine Het bereiden en verstrekken van drink- en etenswaren aan bezoekers van de kantine. Inzetbaar in dagdelen van ongeveer 3 á 4 uur op zaterdag of zondag met een frequentie van eenmaal per 6 á 7 weken

Kleedkamer toezicht

Toezichthouder kleedkamers zaterdag Toezicht houden op ordelijk gebruiken van onze accommodaties, controleren of elftallen de kleedkamers schoon en schadevrij opleveren. Min. 6 dagdelen per seizoen, ’s ochtend of ‘s middags

Toezichthouder kleedkamers zondag Toezicht houden op ordelijk gebruiken van onze accommodaties, controleren of elftallen de kleedkamers schoon en schadevrij opleveren. Min. 6 dagdelen per seizoen, ’s ochtend of ‘s middags

Toezichthouder kleedkamers trainingsavond Toezicht houden op ordelijk gebruiken van onze accommodaties, controleren of elftallen de kleedkamers schoon en schadevrij opleveren. Min. 6 avonden per seizoen. Indeling/prioriteit in overleg met jeugdbestuur

Opleidingen

Jeugdscout Het zoeken naar en inventariseren van Westfriezen talenten volgens het jeugdopleidingsplan. Maakt deel uit van een grotere groep scouts onder leiding van de coördinator interne scouting

Lid jeugd TC Lid van de Technische Commissie, moet over technisch inzicht en leiding gevende capaciteiten beschikken

Projecten

Coördinator kledingfonds Het coördineren van de inname en uitgifte van de team kleding in het kader van het Westfriezen Kledingfonds

Public Relations

Sponsorwerver Het actief werven van sponsoren voor Westfriezen

Beheerder Plasmascherm Het periodiek (minimaal wekelijks) toevoegen of verversen van gegevens die via het scherm worden doorgegeven. Via het plasmascherm kan allerlei informatie onder de aandacht worden gebracht van de aanwezigen in de kantine. Dat kan variëren van wedstrijdaankondigingen tot kleedkamerindelingen. Van evenementen tot huishoudelijke mededelingen. Er kunnen ook foto’s worden geladen. E.e.a. is in een eenvoudig menu beschreven. Dit laden kan in principe thuis geschieden, maar eventueel via een laptop op het sportcomplex zelf

Bezorgers flyers of presentatiegidsen 1x per seizoen presentatiegidsen verspreiden en indien nodig flyer of andere informatie verspreiden

Scheidsrechter zaken

Clubscheidsrechter zaterdag Het fluiten van jeugdwedstrijden op zaterdag. Het accent zal liggen op het fluiten van de oudere jeugd. De wedstrijden van de F- en E pupillen worden doorgaans door eigen jeugdleden gefloten. Gehele seizoen

Jeugdscheidsrechter Het fluiten van F en E Pupillen N.a.v. leeftijd, kennis en ervaring is het leiden van D-junioren en C-junioren wedstrijden ook mogelijk. Gehele seizoen

Clubscheidsrechter zondag Het fluiten van wedstrijden op zondag. Gehele seizoen

Scheidsrechter coördinator Jeugd Het coördineren van de scheidsrechters indeling voor de jeugdwedstrijden op zaterdag.
Het coördineren van de opleiding van jeugdscheidsrechters

Scheidsrechter coördinator Senioren Het coördineren van de scheidsrechters indeling t.b.v. de wedstrijden op zondag.
Het coördineren van de opleiding voor senioren scheidsrechters

Toegang

Poortdienst / kaartcontrole/ verkoop loterij Het houden van toegangskaarten controle tijdens de thuiswedstrijden van Westfriezen gedurende het gehele seizoen

Toernooi Commissie

Lid toernooicommissie Het opstellen van toernooi programma’s en op toernooidagen zorgdragen voor het wedstrijdschema en toernooisecretariaat

Contactpersoon toernooien Het verwerven van deelnemende verenigingen voor de thuistoernooien en het coördineren van de aanvagen t.b.v. uitnodigingen voor uit-toernooien

Organisatie Westfriezen Sportkamp Het deelnemen aan de organisatie t.b.v. het Westfriezen Sportkamp. Het betreft het deelnemen aan de voorbereidende activiteiten en begeleiding tijdens kamp

Wedstrijd organisatie

Lid wedstrijdsecretariaat zaterdag Gezamenlijk met een ervaren collega het in het wedstrijdsecretariaat ontvangen van leiders en scheidsrechters, een kopje koffie aanbieden, de wedstrijdformulieren via de computer controleren, de kleedkamersleutels uitgeven, hoekvlaggen klaarzetten, vlaggen ophangen, enz. Complete taakomschrijving is aanwezig

Lid wedstrijdsecretariaat zondag Gezamenlijk met een ervaren collega het in het wedstrijdsecretariaat ontvangen van leiders en scheidsrechters, een kopje koffie aanbieden, de wedstrijdformulieren controleren, de kleedkamersleutels uitgeven, hoekvlaggen klaarzetten, vlaggen ophangen, enz. Complete taakomschrijving is aanwezig

Trainer jeugd A-junioren Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig)

Trainer jeugd B-junioren Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig)

Trainer jeugd C-junioren Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig)

Trainer jeugd D-pupillen Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig)

Trainer jeugd E-pupillen Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig)

Trainer jeugd F-pupillen Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig)

Trainer Kabouters en Welpen Het spelenderwijs bijbrengen van de eerste beginselen van het voetbal aan de allerjongste jeugd van Westfriezen. Vindt iedere zaterdagochtend tussen 8.45 en 10.00 uur plaats op één van de velden. Ook geschikt voor C-B- en A-junioren

Trainer jeugd keepers Het trainen van de jeugdkeepers

Afdeling coördinator jeugd (Hoofdleider) A.d.h.v. het jeugdbeleidsplan managen van zijn of haar afdeling, o.a. contactpersoon voor leiders en trainers, verzorgd i.s.m. de leiders de team indeling, uitvoerige taakomschrijving is aanwezig. Is tevens lid van de jeugdcommissie (vergaderd ± 10 x per seizoen)

Wassen elftalkleding Het wassen van selectie teamkleding en reserve tenues, verzorgen dat teamkleding compleet blijft, uitvoeren van kleine reparaties, etc. Gehele seizoen

Lid seniorencommissie Zorgdragen dat het verenigingsbeleid binnen de senioren afdeling uitgevoerd wordt. O.a. het verzorgen van elftalsamenstelling, wedstrijd indelingen en sfeer verbeterende activiteiten organiseren. Vergaderd ± 10 x per seizoen

Grensrechter Het uitoefenen van de functie van assistent scheidsrechter (grensrechter) bij de wedstrijden. Dient het gehele seizoen door 1 persoon uitgevoerd te worden. (vaste grensrechter) dus niet bij toerbeurt. Bij zowel Selectie jeugdteams als Seniorenteams

Leider jeugd A-junioren O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.

Leider jeugd B-junioren O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.

Leider jeugd C-junioren O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.

Leider jeugd D-pupillen O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.

Leider jeugd E-pupillen O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.

Leider jeugd F-pupillen O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/was schema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.

Assistentie wedstrijdsecretariaat zaterdag Assisteren van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag door jeugdleden. De klussen zijn:
1. ’s morgens vroeg (8:00 uur): - assistentie bij het openen van de kleedkamers + controle daarvan. - assistentie bij het klaarzetten van hoekvlaggen. - het aanmaken/klaarzetten van de limonade voor de ochtend.
2. ’s middags na afloop van je thuiswedstrijden: - het opruimen van gebruikte limonadekannen. - assistentie bij het controleren en het zo nodig schoonmaken van de gebruikte kleedkamers, waarna zij worden afgesloten. - het zo nodig binnenhalen van achtergebleven hoekvlaggen.

Deel deze pagina:     

laatste nieuwsnieuws icoon

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend