AAN- EN AFMELDEN LEDEN

Het aan- en afmelden van seniorenleden dient voor 31 mei te zijn gebeurd.
Dit moet schriftelijk of per mail

Informatie aan- en afmelden incl. overschrijven senioren voetbal

Lid worden van SV Westfriezen bij de Senioren:

Aanmelden bij de wedstrijdsecretaris senioren:

Nico Bennis tel: 06-12538658 e-mail: nicobennis@hotmail.com


Hierna ontvang je een aanmeldingsformulier (zelf downloaden kan ook) >>, Aanmeldingsformulier dat bij de wedstrijdsecretaris (zie boven) moet worden ingeleverd. Pasfoto is verplicht in de voetbal app/wedstrijdzaken app. 

Deze kan je zelf uploaden via voetbal app/wedstrijdzaken app. tot 1 november. Lukt het niet stuur hem dan per mail naar info@westfriezen.nl  met vermelding van je naam.

Leden kunnen de thuiswedstrijden van Westfriezen 1 gratis bezoeken.

Overschrijven van en naar Westfriezen:

Door een wijziging in het systeem van overschrijvingen door de KNVB passen wij de procedures daarop aan. Wat wij nodig hebben is het volgende:

Voor nieuwe leden geldt vanaf nu dat wij de volgende informatie moeten ontvangen:

Naam (man/vrouw) - woonadres- postcode- woonplaats- telefoonnummers - mailadres- geboortedatum en geboorteplaats- 

soort ID/legitimatie- KNVB relatienummer indien bekend .

Graag ook vermelden bij welke verenigingen er voor het laatst is gespeeld.

DE DEADLINE VOOR OVERSCHRIJVINGEN BLIJFT 15 JUNI

Tijdens de geplande zittingsdagen kunnen spelers eventuele clubkleding, openstaande contributie of boetes voldoen. Bij het niet voldoen aan die voorwaarden zal een eventuele overschrijving geblokkeerd worden.

Afmelden of bedanken:

Bij sv Westfriezen geldt een deadline van 31 mei.
Indien te laat wordt afgemeld dan wordt de knvb-bondscontributie en eventuele andere kosten in rekening gebracht.

Contributie: Westfriezen brengt contributie in rekening, waarin een bedrag is opgenomen voor het kledingfonds. De leden worden in de maand juli voorzien van informatie over het te betalen bedrag. De verschuldigde contributie dient voor 1 september te zijn voldaan.

Sport- en cultuurfonds van de gemeente Hoorn:

Als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan bestaat de mogelijkheid tot een tegemoetkoming in de kosten te verkrijgen uit dit fonds.

Het aanvraagformulier hiervoor is telefonisch of digitaal te verkrijgen bij de gemeente Hoorn.

Ledenadministratie:

Westfriezen wil graag gebruik maken van de juiste gegevens.

Daarom bij verhuizing, wijziging van telefoonnummer of e-mailadres graag

een bericht naar de ledenadministratie of naar info@westfriezen.nl
Deel deze pagina:     

laatste nieuwsnieuws icoon

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend