Het Algemeen bestuur WF praat u graag even bij...   |   23 - apr - 2021

Een nieuwsbrief aan alle betrokken leden en iedereen die Westfriezen een warm hart toedraagt, namens de besturen van s.v Westfriezen.

Afgelopen jaar is bijna alles over Covid gezegd en geschreven dat wij daar als Westfriezen bijna niets meer aan toe te voegen hebben. Onzekerheid, uitzichtloosheid, dan weer enige hoop en mooie momenten, dan weer terug geworpen naar de realiteit en de waan van de dag.

Het eind van deze turbulentie lijkt in zicht. Trainingen voor de meeste leden zijn alweer enkele weken aan de gang. Ook de voorbereidende ideeën voor regionale wedstrijden liggen op de tekentafel. Een compliment aan de trainers van de afdelingen die met veel creativiteit al deze trainingen en onderlinge wedstrijden in elkaar hebben gevlochten.
Met al deze trainingen heeft ieder zijn eigen conditie op peil weten te houden. Ook onze club is in goede conditie. We mogen trots zijn dat s.v. Westfriezen een vitale club is!

Door het vertrouwen dat we elkaar geven als leden, ouders, bestuurders, vrijwilligers, vrienden van WF en de sponsoren, hebben we in deze periode de financiële schade weten te beperken.
Door contributies, lidmaatschap Vrienden van WF en de sponsornota’s te voldoen, wordt de club in staat gesteld om alle verplichtingen netjes na te komen. Ook de nodige overheidssteunmaatregelen en participatie vanuit de KNVB en Gemeente Hoorn mogen in dit verband worden gemeld.

Omdat iedereen zijn financiële afspraken correct nakomt, zijn we ook in staat geweest om het nodige onderhoud en enkele geplande investeringen uit te voeren. De keuken is compleet vernieuwd, het A-veld is voorzien van LED verlichting en ook de verlichting in en om de kleedaccommodatie is vervangen door LED. Met dank aan ieders loyaliteit naar onze club.

Deze financiële optelsom heeft er toe geleid dat het Algemeen Bestuur het besluit heeft genomen om voor onze actief spelende leden een éénmalige tegemoetkoming te doen in de contributie van komend seizoen. Dit omdat er ook veel activiteiten, met name de competities, geen doorgang hebben kunnen vinden. Hiervoor is een bedrag vrij gemaakt uit de Algemene Reserves. Op de contributienota voor seizoen 2021 – 2022 zal een korting (voorwaarde is lidmaatschap én volledige betaling in 2020-2021) worden verrekend aan jeugdleden van € 25,- en aan senioren leden van € 50,-.

Samen langs de lijn of op het veld, weer gezellig samen in de kantine of op het terras, het kan ons niet snel genoeg. We blijven de richtlijnen van de overheid en het RIVM volgen waarbij de gezondheid en veiligheid van alle mensen voorop blijft staan.
Het parkeerplan bij Westfriezen is nu ook gereed, klik hier voor meer info!

Het Algemeen Bestuur wenst jullie allen een onbezorgde zomer toe en we hopen jullie snel te zien bij onze club waar we zo trots op zijn.

Met sportieve groet, Algemeen Bestuur S.V. Westfriezen

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend