Marcel Jong ontvangt de Gouden waarderingsspeld   |    7 - sep - 2019

Marcel Jong heeft de GOUDEN waarderingsspeld van s.v. Westfriezen uitgereikt gekregen op 31 augustus 2019. De uitreiking, door voorzitter Patrick Besseling, heeft plaats gevonden tijdens het feestje ter gelegenheid van zijn 50-ste verjaardag.

Marcel, al enkele jaren in het bezit van de zilveren speld, is een dermate belangrijke vrijwilliger dat een opwaardering naar GOUD meer dan verdiend is. Marcel al decennia lang bestuurlijk bij Westfriezen betrokken, als jong broekie begonnen in het jeugdbestuur en uiteindelijk opgeklommen tot lid van het Dagelijks Bestuur. Eerst als algemeen secretaris , waarbij hij tevens ondersteuning bood aan de toenmalige penningmeester.

In 2007 is aan die dubbelfunctie een einde gekomen en heeft hij de heel verantwoordelijke functie van penningmeester in zijn geheel op zich genomen. Een functie die veel tijd in beslag neemt want naast de contributie inning en het betalen van rekeningen is er eveneens de omvangrijke administratie van de kantine aan verbonden.

Marcel werkt uitermate zorgvuldig en eist dit ook van zijn medebestuurders en is een belangrijke spil binnen onze, financieel gezonde, vereniging. Daarnaast is Marcel een kei in het verwerven van subsidies op welk terrein dan ook.
Kortom als je al ongeveer 30 jaar bestuurlijk actief bent, verdien je bijzondere waardering en daarom heeft het Algemeen Bestuur behaagd om Marcel deze onderscheiding toe te kennen.

s.v. Westfriezen hoopt nog heel lang voort te kunnen borduren op zijn kennis en inbreng.  
Het WF algemeen bestuur feliciteert hem dan ook van harte en vanzelfsprekend ook Zerline, en hun handballende dochters Dana en Britt.


Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend