NIEUWSBRIEF MEI 2020   |   18 - mei - 2020

Beste leden, ouders/verzorgers, trainers, vrijwilligers, sponsors, vrienden van WF, supporters en alle betrokken Westfriezen mensen,

Eind april hebben we maatregelen in gang gezet die het mogelijk maakten om de jeugd tot en met 12 jaar te laten trainen en de jeugd van 13 t/m 18 jaar sportief te laten bewegen. Op 11 mei gevolgd door de mogelijkheid om ook de leeftijdsgroep vanaf 19 jaar weer op het sportveld toe te laten. Alles onder strenge voorwaarden: geen kleedkamers, geen kantine en terras en alles op vastgelegde en beperkte tijden.

Een ieder ervaart dat deze crisis heel veel met ons doet. De gezondheidsklachten in je directe omgeving met soms heel verdrietige gevolgen. Maar wat te denken van alle mensen en bedrijven die de gevolgen in hun inkomen en hun bedrijfsvoering moeten ervaren. Kortom het is een bizarre tijd.

Binnen de club is heel goed merkbaar dat er heel veel aan de hand is, we missen de sport en elkaar, we spelen geen wedstrijden en mopperen en juichen niet.  Maar ook richting de toekomst leven we met heel veel onzekerheden en vragen.
Dat heeft er toe geleid dat er ingrijpende besluiten genomen zijn:
• Westfriezen bestaat 90 jaar in 2020. Door alle beperkende maatregelen en onduidelijkheden zijn alle daarbij behorende festiviteiten uitgesteld en verplaatst naar 10 t/m 12 september 2021.
• Na de eerdere aankondigingen over het niet doorgaan van het Schouten Techniek Jeugdtoernooi, het jeugdsportkamp moet daar ook het Karo Handbaltoernooi op 23 augustus aan worden toegevoegd.
• Er zijn enkele vragen gesteld over de contributie van het seizoen 2019-2020. Westfriezen gaat niet over tot het terugbetalen van een deel van de contributie. De begroting staat door de huidige maatregelen al behoorlijk onder druk. Daarnaast was het seizoen al ver gevorderd. We maken gezamenlijk kosten, die we ook gezamenlijk moeten dragen. Zo blijft de vereniging nu en in de toekomst financieel gezond. Wel heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse indexering voor het komende seizoen niet toe te passen, waardoor de contributie voor het aankomend seizoen niet zal stijgen.

Bovenstaande zaken betekenen niet dat we stil zitten. De werkzaamheden en vernieuwingen op en rond het complex blijven voortgaan.
De diverse afdelingen zijn heel druk bezig om teams in te delen voor het volgend seizoen en ze weer aan te melden bij NHV en KNVB.
Verder is er weer de inzet om de bemensing van kantine, terreindienst, scheidsrechters en trainers/begeleiders weer compleet te maken.
Er wordt weer heel nadrukkelijk nagedacht wat we wel kunnen en moeten gaan doen met kleding en materialen, verdere verduurzaming en activiteiten zoals sponsorloop etc.
We houden het complex in de zomermaanden geopend voor trainingen, mits de trainer en het team dit willen.

Kortom ondanks alle beperkingen die we met ons allen ondervinden blijft de dynamiek binnen de vereniging bestaan. Ook al weten we nu niet wat ons nog te wachten staat en welke beperkingen ons nog zullen hinderen in de ultieme sportbeleving we blijven hoopvol en gaan de uitdagingen niet uit de weg en wensen jullie allen veel sterkte en gezondheid.
Eind juni zullen we informatie verstrekken m.b.t. het nieuwe seizoen en houdt daarbij ook de website in de gaten.
Vragen? Neem contact op met het bestuur of je vaste aanspreekpunt.

Blijf gezond, veilig en vriendelijk voor elkaar, …..en houdt afstand.

Met sportieve groet,
Algemeen Bestuur S.V. Westfriezen

Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend